Manuel de Agote

Manuel de Agoteren egunerokoak R.634 | 1792.urtea

Diario de Cantón. Comprende las Observaciones Meteorológicas y diferentes noticias Mercantiles y Políticas que han acaecido en Cantón y Macao el año 1792.  

Manuel de Agoteren egunerokoi buruz

Manuel de Agote y Bonechea (Getaria,  1755.urteko azaroan - Getaria, 1803 otsailaren 15ean) Filipinetako Errege Konpainiako agentea izan zen.  XVIII. mendean idatzi zituen nabigazio egunerokoetan Amerika, Asia eta Europa zeharreko nabigazioak deskribatzen ditu.